Mezinárodní seminář Izraelských tanců v Brně / International seminary of Israeli folk dances in Brno

24.10.2014 00:00

Seminář bude probíhat v prodlouženém víkendu pátek 24.10. až pondělí 27.10.2014 v Brně.
Více informací brzy.
Pořádá spolek OROT Brno a taneční skupina Miriam.

The seminary will be at longer weekend since Friday 24th October till Monday 27th October 2014.
More info soon.
Arranged by society OROT Brno and dancing group Miriam.

Lektoři z Izraele / Jerusalem: Boaz Cohen a Gidi Eiko.